Οι Προτάσεις μας

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένες τις προτάσεις μας για την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος, της νομοθεσίας και των πρακτικών που ισχύουν σήμερα στο κύκλωμα παραγωγής - κατασκευής Δημοσίων Έργων.


ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ